Comun_ESS 2019: enquesta prèvia


Des de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya i Reas Red de Redes estem preparant el III Congrés de Comunicació i Economia Social i Solidària, Comun_ESS. L'objectiu de la trobada és avançar en la construcció d'un nou paradigma comunicatiu que reflecteixi els valors de l'ESS i continuar formant-nos per generar una comunicació que mostri el seu potencial transformador.

Aquesta enquesta NO implica en cap cas la inscripció al Comun_ESS però vol servir per orientar a la organització de la trobada al voltant de qüestions logístiques i de contingut.

Hi ha 6 preguntes en aquesta enquesta.

Nota de privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada identificativa, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament. Si has fet servir un token d'identificació per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquest token no formi part de cap de les teves respostes. El token està gestionat en una base de dades individual i només es farà servir per indicar que has fet (o no has fet) l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir del token.